Fabrikanten
Nieuwsbrief

1835 - Rapitest Digitaal drieweginstrument voor de bepaling van bodem-pH, bodemtemperatuur en bodemvruchtbaarheid / N-P-K /

Digitaal instrument voor het bepalen van de pH van de bodem, bodemtemperatuur en bodemvruchtbaarheid / N-P-K /.
Fabrikant: Luster Leaf
€56,70

De 1835 Bodem Tester biedt nauwkeurige metingen en is gekalibreerd volgens Amerikaanse chemische normen.

De meting van de pH-waarden van de gebruikte testinrichting chemische reacties die bekend staan ​​als oxidatie-reductie teneinde de pH waarde in het traject van 1-9 te meten, waarbij de indicator bij pH 7 (neutraal) in de ruststand. De belangrijkste functie is om de zuurgraad van de bodem snel op te sporen en vast te stellen na een minuut.  Het apparaat is vergezeld van instructies voor gebruik in het Engels en Nederlands.

De bodemvruchtbaarheidsmeter meet het stikstof-, fosfor- en kalium (NPK) -gehalte van de grond in hun combinatie. Gebruikte meettechnologie wordt Conductometry genoemd. Het apparaat gebruikt 3 stuks van een # 357 1,55V batterij. De standaarden waarmee het instrument wordt gekalibreerd, worden beschreven in de documentatie van het apparaat.

Het apparaat wordt geleverd inclusief een pH-referentielijst voor planten. Plantnamen zijn in het Engels.  

Digitale weergave van het resultaat van dit gepatenteerde gekalibreerde instrument van een nieuwe combinatie voor het meten van bodemtemperatuur (32-90 ° F = 0-32 ° C), bodem pH en bodemvruchtbaarheid. Temperatuurmeting is in ° F.  De berekeningsformule (Fahrenheit-Celzia) is bijgevoegd.

Luster Leaf-instrumenten worden ook vervaardigd met behulp van onze eigen unieke Amerikaanse patenten, automatische kalibratie. Sommige patenten zijn ook op deze pagina te vinden:

http://patents.justia.com/assignee/luster-leaf-products-inc

 

Designed & Engineered in the USA.

U.S. Patent No. 8.938.381

 

Bodem pH

Een van de belangrijkste bodemeigenschappen is de pH-waarde. De pH van de bodem beïnvloedt de oplosbaarheid van de stof in de bodem en dus het gebruik ervan door levende organismen. Afhankelijk van de pH-waarde, basische bodems (pH> 7,5), neutraal (pH = 6,4 tot 7,4), licht zuur (pH <5,3 tot 6,4), zuur (pH = 4,6 tot 5,2), sterk zuur (pH = 4,1 tot 4,5) en zeer sterk zuur (pH <4). Verhoogde zuurgraad van de bodem vermindert de oplosbaarheid van veel stoffen (bijv. Ca, Mg, K, Na en anderen), soms onder de noodzakelijke minimumwaarde.
Het gebruik van fosforzuur is optimaal bij een pH van de bodem van 6,5 tot 7,5. De zuurgraad van de bodem verergert ook de leefomstandigheden voor bodemmicro-organismen. De meeste van hen hebben een neutrale omgeving nodig om zich te ontwikkelen. 
 

 

alkalische bodems

pH > 7,5

neutrale bodems

pH 6,4 tot 7,4

lichtzure grond

pH 5,3 tot 6,4

zure grond

pH 4,6 tot 5,2

sterk zure grond

pH 4,1 tot 4,5

zeer sterke zure grond

pH < 4